Verontreiniging Chemische fabriek


Categories: Maakindustrie, Reconditionering na schade, Nooddiensten , Brand & Roet, Corrosie
 

Chemical Manufacturing Facility Contamination
Calamiteit

Bij een chemische fabriek trachtte een medewerker 2.000 pond chemisch poeder in vier 500-pond containers te herverdelen. De gebruikte trechter was echter niet adequaat gereinigd met als gevolg dat er een chemische reactie ontstond waardoor brand uitbrak en er een chemische wolk ontstond die de fabriek overspoelde. Hoewel de voornaamste brandschade beperkt was gebleven tot een ruimte, ontstond door de brand een corrosief gas dat corrosie in verschillende gradaties veroorzaakte op de gehele productie- en verpakkingsvloer. Een grote hoeveelheid staal begon te roesten en/of te oxideren. Bovendien lag er in de meeste kasten op de elektronica een dun laagje roet.

Uitdagingen & Logistiek

Een grote hoeveelheid apparatuur, inclusief verpakkings- en productieapparatuur, mengtanks, elektrische besturings-/distributieapparatuur en strekblaasmachines werd aangetast. Bovendien had veel elektrische distributieapparatuur te lijden van jaren achterstallig onderhoud, waardoor de saneringswerkzaamheden extra werden bemoeilijkt.

Om een saneringsplan voor de apparatuur te kunnen opstellen, moest AREPA drie afzonderlijke inspecties ter plaatse uitvoeren. Aangezien de fabriek nog steeds in bedrijf was, moest het AREPA-team dagelijks de plannen aanpassen zodat de productie kon doorgaan.

Resultaat

Aangezien de meeste apparatuur maatwerkapparatuur was, was het herstel van de apparatuur de meest effectieve manier vanuit oogpunt van kosten en tijd. AREPA heeft alle apparatuur hersteld die herstelbaar werd geacht.

 

Download the PDF

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »