Owens-Illinois Glass Manufacturing


Categories: Maakindustrie, Reconditionering na schade, Brand & Roet
 

Istock 1046974106
Incident

De glascontainerfabriek Owens-Illinois in Maastricht produceert glasverpakkingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. In de nacht van 13 op 14 mei 2015 brak brand uit bij één van de productielijnen die gesmolten glas uit de oven gebruikten om glazen containers te vormen. De exacte oorzaak van de brand is niet ontdekt. Productielijn 11 liep schade op evenals de naburige productielijn 12. Bovendien werden de gehele draagstructuur en dak beschadigd over ongeveer 300 m2. Het vuur was gedoofd en de verzekeraar, FM Global, werd op de hoogte gebracht en schakelde Context in, een schade-expertisebedrijf. Diezelfde dag werd AREPA opgeroepen om de fabriek zo snel mogelijk operationeel te krijgen.

Uitdagingen en logistiek

Continu in volledige bediening

Eén van de uitdagingen van het reconditioneringsproces was de noodzaak om de glasproductie in bedrijf te houden, ondanks de geleden schade, aangezien het niet mogelijk is om een ??smeltoven in een glasfabriek uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. De beschikbare substantie in de oven zou stollen en zou nooit meer in een vloeistof kunnen veranderen. Niettemin moest vanwege de herstelactiviteiten één productielijn drie weken buiten bedrijf zijn, maar moesten de twee andere productielijnen van dezelfde oven volledig operationeel blijven.

Er moesten voorzieningen worden getroffen om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren en de noodzakelijke reparaties aan de ovens en vormmachines uit te voeren. De glasovens en de productielijnen die in bedrijf bleven, moesten worden afgeschermd om verlies en verontreiniging van het glaswerk als gevolg van reparatiewerkzaamheden te voorkomen. Bovendien moesten er maatregelen worden genomen om een ??draaglijk werkklimaat te creëren, aangezien temperaturen boven en rond de ovens tot 90 graden Celsius konden stijgen.

Koelen een uitdaging

De strategie en taakverdeling waren duidelijk:

  • Owens-Illinois zou zelf met de reparaties van de beschadigde productielijn aan de slag gaan.
  • AREPA is ingeschakeld om de vervuiling door roet en rook uit alle schakelkasten en andere machinedelen te verwijderen.
  • Brand Energy & Infrastructure Services werd aangesteld om steigers te bouwen om de ovens en productielijnen te beschermen tegen vallend puin als gevolg van de reparatiewerkzaamheden en om activiteiten op hoogte mogelijk te maken.
  • Dolmans Calamiteiten Diensten verzorgde de schoonmaak van het gebouw.
  • Qbuild, het bouwbedrijf, heeft de nodige constructieve reparaties uitgevoerd.
  • Trition Droogtechniek en Klimaatbeheersing was ingeschakeld om een ??werkklimaat te realiseren op zowel de steigers als hieronder, waarin mensen op een veilige en gezonde manier konden werken.

De hal meet ongeveer 40.000 - 50.000 kubieke meter en heeft een warmtebron van ongeveer 1.300 graden Celsius, wat het een uitdaging maakte om de hal te koelen. Bovendien was het noodzakelijk om

het optreden van grote verschillen in warmte tussen de lucht en het glas te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot productiefouten. Owens-Illinois, Dolmans Calamiteiten Diensten en AREPA bespraken verschillende scenario's en probleemoplossende benaderingen. Sommige benaderingen waren technisch moeilijk uitvoerbaar en andere leken nauwelijks mogelijk. Uiteindelijk zijn werkzones gemaakt. Buiten werden zeer grote radiale blazers gebruikt, terwijl binnen een aantal ventilatoren en afzuigers, een uitgebreide structuur van buizen en slangen evenals enkele slimme oplossingen geboden door de steigerbouwer, om koelere lucht naar de plaatsen te vervoeren waar dit nodig was en om de hete lucht te verdrijven.

Temperaturen op werklocaties konden het grootste deel van de tijd onder de 50 graden Celsius worden gehouden. Toen de temperatuur steeg tot meer dan 50 graden Celsius, werkten werknemers in snel wisselende diensten, droegen werknemers koelvesten en kregen ze ruim de tijd om te rusten en te drinken. Tijdens de dagen dat de buitentemperatuur echter ook boven de 35 graden Celsius uitkwam, kon de binnentemperatuur niet worden gecontroleerd en werden de werkzaamheden enkele dagen opgeschort.

"We hadden te maken met ondraaglijke temperaturen, moesten zelfs een tijdje de werkzaamheden opschorten en voor de reparaties aan het dak hebben we zelfs de kraan met de langste giek in Nederland ingezet", zegt Paul van Beek, operationeel manager bij AREPA. "Alles wat we tegenkwamen, vereiste ter plekke oplossingen van het team om voortdurend goed werk af te leveren, met slechts één doel: alles bij Owens-Illinois moest zo snel mogelijk weer op de rit worden gezet."

Gezond en veilig werken

Dolmans Calamiteiten Diensten moest de roet- en koolstofresten verwijderen van de machines, platforms, vloeren, enzovoort. Terwijl het schoonmaken zelf goed ging, moest het team een ??andere benadering gebruiken dan wat in gewone omgevingen zou worden gebruikt. Eén van hun specifieke taken was erop toe te zien dat iedereen die in de fabriek werkte aan de gezondheids- en veiligheidsregels voldeed. Elke ochtend om 9.00 uur verzamelden alle partijen zich om de moeilijkheden die zich hadden voorgedaan te bespreken en om te anticiperen op problemen die zij voorzagen. Deze open communicatie heeft echt bijgedragen aan het succes van de hele operatie.

Resultaat

Vanwege de extreme omstandigheden duurde het bijna vijf maanden om werkzaamheden te voltooien die anders gemiddeld twee maanden zouden hebben geduurd. Gelukkig stond open communicatie tussen de teamleden een succesvolle afronding van dit project toe. Owens-Illinois’ directeur zei: "Het was belangrijk voor ons om één aanspreekpunt te hebben, en dat was AREPA. Dankzij Paul en zijn collega's verliep het hele project zeer aangenaam."

 

Download the PDF

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »