Brand bij een fabriek in Zuid-Carolina, USA


Categories: Brand & Roet, Corrosie, Reconditionering na schade, Conserveren & Stabiliseren, Preventief onderhoud en reconditionering
 

SC Lead Photo
Show Caption
Hide Caption
Scroll through to see photos from this case.
Figure 1.0 Square D Disconnect Switch Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Square D disconnect switch before decontamination
Figure 2.0 Square D Disconnect Switch After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Square D disconnect switch after decontamination
Figure 3.0 Control Panel Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Control panel before decontamination
Figure 4.0 Control Panel After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Control panel after decontamination
Figure 7.0 MCC Circuit Breaker Panel Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Motor control center (MCC) circuit breaker panel before decontamination
Figure 8.0 MCC Circuit Breaker Panel After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Motor control center (MCC) circuit breaker panel after decontamination
Figure 11.0 Backside Of Line R 4 Operator’S Station Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Backside of line R-4 operator’s station before decontamination
Figure 12.0 Backside Of Line R 4 Operator’S Station After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Backside of line R-4 operator’s station after decontamination
Figure 13.0 Backside Of Line R 4 Operator’S Station Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Backside of line R-4 operator’s station before decontamination
Figure 14.0 Backside Of Line R 4 Operator’S Station After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Backside of line R-4 operator’s station after decontamination
Figure 15.0 Visible Scorch Marks On Cotton Fibers Inside Square D Transformer
Show Caption
Hide Caption
Transformer with the burnt cotton before decontamination
Figure 10.0 Square D Transformer After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Transformer with the burnt cotton after decontamination
Figure 5.0 Motor Control Center (MCC) Transformer Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Motor control center (MCC) transformer before decontamination
Figure 6.0 MCC Transformer After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Motor control center (MCC) transformer after decontamination
Calamiteit

Bij een fabriek in Zuid-Carolina brak brand uit in een van de twee grote productielijnen. De fabriek, gespecialiseerd in het vervaardigen van hygiëneproducten, moest zo snel mogelijk de productie hervatten om de openstaande orders te kunnen uitvoeren. Als de uiterste verzenddatums niet gehaald zouden worden, zou er bij de detailhandel een tekort aan het product ontstaan.  

AREPA werd verzocht een actieplan op te stellen om vertraging in de productie tot een minimum te beperken. AREPA moest vaststellen welke beschikbare hulpmiddelen allemaal gelijktijdig ingezet konden worden en moest garanderen dat een groot aantal specialisten op een veilige manier de sanerings-, test- en reparatiewerkzaamheden konden uitvoeren. Aanvankelijk bedroeg het geschatte tijdsbestek voor de herstelwerkzaamheden 14 opeenvolgende dagen waarbij 19 specialisten van AREPA en 30 restauratiemedewerkers ingeschakeld waren.

Uitdagingen en Logistiek

De beschadigde productielijnen zijn een van de twee paar wereldwijd waar dergelijke hygiëneproducten worden vervaardigd. De spoedeisendheid bij de klant werd daardoor vergroot – zo erg zelfs dat men overwoog om de hele technische reconditionering maar te schrappen en het er met de beschadigde apparatuur op te wagen. Bovendien was de leverancier van de klant die de productielijnen onderhield, sceptisch dat de apparatuur het reconditioneringsproces zou kunnen doorstaan vanwege de ouderdom en de broze bedrading.

Aangezien het ging om uiterst ver doorgevoerde maatwerkapparatuur zou dit tot leiden tot langere inkoopdoorlooptijden als men tot een ingrijpende vervanging zou besluiten. De klant koos voor risicobeheer van mogelijke reparaties, als men de apparatuur weer in bedrijf zou nemen voordat de technische reconditionering voltooid zou zijn. AREPA moest alle beschikbare specialisten inzetten om de beschadigde apparatuur te behandelen.

Resultaat

Tijdens het saneringsproces ontdekte AREPA een stroomvoerende transformator die langzaam bedrijfsafval (katoen) verbrandde dat in de unit was vastgeraakt. Door deze ontdekking werd het ontstaan van een nieuwe brand voorkomen. AREPA voltooide het saneringsproces binnen het tijdsbestek van 14 dagen, waardoor de klant de productie kon hervatten binnen een fractie van de tijd die met vervanging zou zijn gemoeid.

 

Download the PDF

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »