Zichtadviseurs Scope 10 inspectie

Welkom op de site voor het uitvoeren van inspecties aan uw elektrische installaties. U bent via Zichtadviseurs verzekerd voor uw opstalverzekering en wij bieden u de SCIOS Scope 10 inspectie aan conform de afspraken die met Zichtadviseurs zijn gemaakt.

Inspecties van elektrotechnisch materieel op brandrisico (SCIOS Scope 10)

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van een elektrische installatie vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt onvoldoende. De NEN 3140 inspectie volgens SCIOS-scope 8 heeft een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. De scope 10 is gebaseerd op de NTA8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.

De inspectie volgens SCIOS Scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER (Verzekerings Inspectie Elektrische Risico’s) protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vastligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker van een SCIOS gecertificeerd bedrijf scope 10 inspecties te mogen uitvoeren is de bevoegdheid voor scope 8 danwel een diploma scope 8, alsmede een diploma scope 10 vereist.

De risico-inspectie elektrisch materieel is eind 2017 operationeel geworden. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.

SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wetgeving. De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificerende instellingen en opleidingsinstituten. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

Heeft u vragen of wilt u een andere inspectie van uw elektrische installatie neem dan contact met ons op en u wordt door één van onze adviseurs geïnformeerd.


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »