Centraal Beheer

Een inspectie SCIOS Scope 10 geeft inzicht in de brandrisico’s van elektrisch materieel. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijfsvoering. Het voorkomen of beperken van brandrisico’s levert u veel rendement op. Het beperken van stilstand en storingen en het voorkomen van brand hangen nauw met elkaar samen. De inspectie volgens SCIOS Scope 10 is ontwikkeld op verzoek van  het verbond van verzekeraars. Door het uitvoeren van deze inspectie bent u zeker dat u voldoet aan dit deel van de polisvoorwaarden van uw brandverzekering van Avero Achmea, Centraal Beheer en Interpolis.

Uw verzekeraar staat u ook toe een SCIOS Scope 8 PI inspectie uit te laten voeren.