Interpolis

interpolis logo

Een inspectie SCIOS Scope 10 geeft inzicht in de brandrisico’s van elektrisch materieel. Dit een belangrijk voor de betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrijfsvoering. Het voorkomen of beperken van brandrisico’s levert u veel rendement op. Het beperken van stilstand en storingen en het voorkomen van brand hangen nauw met elkaar samen. De inspectie volgens SCIOS Scope 10 is ontwikkeld op verzoek van  het verbond van verzekeraars. Door het uitvoeren van deze inspectie bent u zeker dat u voldoet aan dit deel van de polisvoorwaarden van uw brandverzekering van Interpolis.

AREPA Inspexx heeft uitvoerings- en prijsafspraken met Interpolis over het uitvoeren van SCIOS Scope 10 inspectie in de AGRO sector. Om hiervan gebruikt te maken kiest u voor SCOPE 10 inspectie AGRO en wordt u doorverwezen naar de website van Interpolis.

Daarnaast kun u natuurlijk ook gebruik maken van onze reguliere inspecties (MKB) voor scope 10. Of gewoon voor de scope 8 PI inspectie.