Trainingsvoorwaarden

Op al onze open-inschrijvingstrainingen zijn zowel de Inspexx B.V. algemene voorwaarden als onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. Bij gelijktijdig aanmelding van meerdere personen voor dezelfde training ontvangt u van ons een aantrekkelijke korting;

  • 2,5% korting bij aanmelding van 2 deelnemers,
  • 5% korting bij aanmelding van 3 deelnemers,
  • 7,5% korting bij aanmelding van 4 deelnemers.

2. Inschrijving op een training kan alleen schriftelijk of via onze website.

3. Voor aanvang van de training dient u de factuur te hebben voldaan.

4. Na betaling ontvangt u via de email een uitnodiging en alle verdere informatie.

5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden:

  • Tot 4 weken voor aanvang van de training berekenen wij € 35,00 administratiekosten.
  • Vanaf 4 weken tot 2 weken voor de start van de training betaalt u 50% van de trainingskosten.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is het hele trainingsbedrag verschuldigd.
  • U mag altijd op dezelfde datum een vervangende deelnemer aanmelden voor de training waarvoor u een deelnemer afmeldt.

6. AREPA Argus behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname een training te annuleren of te verplaatsen. In overleg kan men ingeschreven worden op een volgende training.

Let op, open inschrijvingstrainingen:

Indien u specifieke dieeteisen heeft vragen wij u om dit ruim voor de aanvang van de training kenbaar te maken via info@argus.nl. Kort voorafgaande aan de training is het niet meer altijd mogelijk om rekening te houden met specifieke dieeteisen.

Deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van de training direct het certificaat. Indien de certificaten naar een ander persoon behoren te gaan verzoeken wij u om dit ruim voorafgaande aan de training kenbaar te maken via info@argus.nl (met vermelding van het volledige adres, inclusief contactpersoon).